В забързания ритъм на ежедневието и „изискванията”, които съвременния живот ни поставя, все повече нивото на стрес се покачва и ни съпътства. Един от основните ни проблеми, особено в динамичното време, в което живеем е, че често прекарваме по-голяма част от времето си или в мисли за миналото или в тревога за бъдещето. Това отнема възможността ни да сме свързани със себе си и да присъстваме в пълноценно в настоящето, а именно то e единственото, което имаме в момента.

Медитациятa е практика, която ни помага да развиваме умението си да се отпускаме, да релаксираме и да присъстваме максимално осъзнато в настоящия момент („тук и сега”), като сме в контакт с всичко, което той включва.

Тя може да бъде ценен „инструмент” за себепознание и съответно съществена част от лечебен и психотерапевтичен процес. Съществуват много различни техники: по-пасивни медитации (седене в тишина), водени медитации и активни медитации, свързани с различни движения, дишане, танцуване, тръскане, звуци, катарзисни практики. Всяка от тях има своите специфични ползи.

Често хората свързват думата медитация с източните религии, но истината е, че не е нужно да сте религиозен, нито има значение вашата религиозна принадлежност, за да медитирате. 

Медитацията присъства в ежедневието ми и са част от живота ми от началото на 2011 г. Ползите, които откривам за себе си са многобройни и считам, че медитацията е важен аспект на всяка терапия, която иска да ни отведе на по-дълбоко ниво по пътя на себепознанието, личностното и духовното ни израстване. В своята работа включвам по подходящ и ресурсен начин разнообразни Активни медитации, Медитативни визуализации и Релаксации. Редовно осъществявам медитативни вечери и целодневни медитативни събития, даващи възможност за оттегляне от динамичното ежедневия, време завръщане към себе си и за вътрешно обновление. Често в тези събития съчетавам медитативни практики с арт-терапевтични процеси и други ефективни психологически упражнения за себепознание.

С участието си в моите групи с разнообразни медитативни практики получавате възможност в добронамерена среда да:

 • да преобразувате и освободите по защитен и щадящ начин натрупаното психично и физическо напрежение;
 • да подобрите своята емоционална стабилност – чрез придобиване на по-голямо разбиране за вашите емоции и възможност за безопасното им изразяване с подкрепата на активни медитативни практики (а не потискане);
 • да опознаете по-добре и „надскочите” мисловните и поведенчески модели, които ви ограничават в ежедневието ви – в различни сфери и аспекти от живота ви;
 • да постигнете по-добра връзка със себе си (на всички нива – физическо, ментално, емоционално, духовно);
 • да изразите себе си автентично;
 • да подобрите своята концентрация;
 • да постигнете повече жизненост, вътрешен мир и по-пълноценно присъствие в настоящето и в живота си;
 • да повишите имунитета си;
 • да хармонизирате взаимоотношенията си с хората в живота ви;
 • да повишите жизнената си енергия, а от там и ефективността си в ежедневието
 • много други …

Участието се осъществява след предварително обявено събитие и записване в посочените срокове, както и по покана от различни места в Стара Загора и други места в страната (консултативни центрове, центрове за личностно развитие и др.).. Информация за предстоящи събития можете да следите в Раздел СЪБИТИЯ.