(Моля, преди да запазите своя час за консултативна сесия – да се запознаете с параметрите на този тип консултации и с условията за прием описани по-долу)

 

Този тип консултативни срещи с мен ви предоставят възможност за една по-дълбока и съкровена среща между вас и вашия партньор – в пространство на емпатия и подкрепа ще можете да погледнете към важни за вас теми и трудности, свързани с вашите взаимоотношения.

Онлайн сесиите се осъществяват чрез месинджър, вайбър или скайп, а сесиите в лична среща – към момента само в Студиото ми в Стара Загора, Студио Light – място за среща със себе си. Срещите се осъществяват с договаряне на конфиденциалност (поверителност на работата ни). По време на онлайн консултативна сесия е необходимо да сте сами, на спокойно и тихо място, с добър интернет.

Продължителността на една консултативна сесия е около час и половина (90 мин.).

Методът, който използвам в работата си е компилативен, като съчетавам различни психотерапевтични методи (фамилна психотерапия и семейни констелации, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, психодрама, арт-терапия, първична терапия и работа с детски травми, техники от енергийна психология, работа с тялото) и медитативни практики. В моята практика стъпвам и на дарбата си да създавам сигурна и подкрепяща среда, на своята сензитивност и интуиция, на умението да вдъхновявам и откривам невидимите „житейски уроци“, ресурси и възможности зад трудните ситуации и житейски предизвикателства.

Подхода на работата ми е индивидуален към всяка двойка, а процеса на съвместната ни работа предвижда възможност за:

 • индивидуални срещи с всеки от партньорите
 • съвместни срещи, в които присъстват и двамата партньори

В рамките на първата консултативна сесия с мен можете да получите пространство и подкрепа да погледнете към своята партньорска връзка по нов начин, да бъде установена посоката, в която би било полезно да работите по-задълбочено, както и да получите насоки и ефективни практически начини, с които да подкрепите себе си и връзката с партньора в ежедневието си, за да направите своите първи стъпки към желаната промяна.

Основен акцент е изследване на комуникацията, границите, баланса, ограниченията и ресурсите във връзката.

Резултатите от процеса на съвместната ни работа са индивидуални и зависят от множество фактори. От съществено значение са вашата готовност и мотивация да експериментирате и израствате, търпението и постоянството, които влагате, и това до къде сте готов(а) да стигнете в своето израстване по отделно и като двойка. Важно е да имате предвид, че ПРОМЯНАТА Е ПРОЦЕС, а не еднократен акт. Наличието на определени трудности в живота ни и в партньорската ни връзка обикновено е следствие от комбинация на множество причини и съответно ефективното им преодоляване изисква време и по-продължителна и комплексна работа, съобразена с вашето индивидуално темпо. 

При мотивация за по-задълбочена съвместна работа, чрез поредица от консултативни сесии, работата с мен може да ви помогне да постигнете: (най-общо):

 • по-добро разбиране (осъзнаване) за вашата ситуация – нейните ограничения (лимити) и ресурси (възможности за промяна);
 • вземане на по-осъзнато решения за връзката ви;
 • преосмисляне на събития, повтарящи се модели на взаимодействие, ситуации и преживявания;
 • по-високо ниво на себепознание, себеизразяване и себеотстояване при всеки от партньорите;
 • по-добро разбиране на себе си, собствените емоции, тяхната функция и развиване на умения за изразяването им по подходящ начин;
 • по-добро разбиране на партньора;
 • развиване на по-ефективни и удовлетворяващи модели на комуникация (общуване) с партньора;
 • изграждане на „здравословни” граници на взаимодействие между партньорите;
 • постигане на по-добър баланс по отношение на обмена (даване и получаване), ролите и отговорностите във връзката;
 • откриване на алтернативи и ефективни начини за интегриране на различията между партньорите, както и преодоляване трудностите и кризите във връзката;
 • повишаване степента на близост (свързаност) на интелектуално, емоционално, интимно и духовно ниво;
 • преоткриване на общи (споделени) интереси и цели.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ:

 • Записването за консултативна сесия се осъществява предварително минимум 3-5 дни по-рано по телефона, за да намерим максимално удобен за вас и за мен ден и час.
 • Заплащането се осъществява предварително (по банков път), чрез което си гарантирате запазване на часа.
 • При закъснение за договорения час – продължителността на консултативната сесия не се удължава до обичайните 90 минути.
 • Записването на час за консултация е поемане на АНГАЖИМЕНТ (отговорност) от ваша страна и от моя страна. При неявяване (без предварително информиране) в уговорения час – сумата не се възстановява.
 • В случай, че са възникнали промени и за вас е невъзможно да бъдете “на линия” в уговорения ден и час и искате да презапишете сесията за друг ден е необходимо да ме уведомите МИНИМУМ 24 часа по-рано. След това тази опция отпада и сумата не се възстановява.

Аз от своя страна гарантирам същото уважение към вашето време, като се ангажирам да ви уведомявам своевременно ако се наложи промяна на часа.

Моля не си записвайте час за консултация ако:

 • Смятате, че терапевта знае някаква „тайна и лесна рецепта“, която по магически начин ще внесе желаните резултати в живота ви.
 • Очаквате, че терапевта ще ви казва само приятни гледни точки и „удобни“ решения.
 • Мислите, че терапевта ще отнеме болката ви или ще поеме отговорност за нещо вместо вас.
 • Искате живота ви да се промени, но не сте готов да направите усилие и да промените нещо в начинът, по който функционирате (напр. като направите стъпки да излекувате нещо от миналото си и да експериментирате с нищо ново в настоящето си)
 • Очаквате, че ще оставите проблема си (партньора си, детето си), които терапевта ще ви върне “поправени“.