Голяма част от отговорите за много от трудностите, които срещаме в живота си днес – като пораснали хора, са „скрити“ в нашето детство. Начините, по които сме преживели любовта в семейството си като деца, образът, който сме възприели за себе си въз основа на средата, в която сме отглеждани, всички неразбрани или потиснати преживявания от детството ни имат силно въздействие в живота ни като пораснали хора – в начинът, по който възприемаме себе си и света, любовта и партньорските връзки, както и начинът, по който се разгръщаме в ролята си на родители, реализацията на потенциала ни…
Във всеки един от нас живее т.нар. „вътрешно дете“. Това е част от нашата психика, която символично представлява всички наши същностни качества, с които е раждаме и които притежаваме (целия ни потенциал) и същевременно онази част от нас, която е била наранена и носи обусловеностите от детството.

Какво можете да получите ог участието си в този двудневен семинар?
Чрез този двудневен процес ще имате възможност да постигнете повече яснота относно това какво всъщност носите (като „емоционален багаж“ и семейни модели и модели на поведение) т.е. това ви дава възможност да преосмислите миналото си, да освободите някои емоции и да започнете да избирате и действате по-осъзнато и да присъствате по-пълноценно в живота си и във взаимоотношенията си „тук и сега“, а не реагирайки под влияние на неосъзнатите спомени от минали преживявания. Този двудневен процес ви дава възможност в подкрепяща среда и с помощта на разнообразни психологически и медитативни методи:
❥ да видите по-ясно какво е трябвало да потиснете в себе си като дете, как това влияе по несъзнателен начив в настоящето ви;
❥ да си позволите да почувствате какво има нужда да бъде изразено (освободено), за да „затворите“ по градивен начин тези минали ситуации;
❥ да отворите пространство в себе си и в живота си за нови гледни точки към ситуациите от настоящето ви нови по-здравословни за вас начини за разрешаването им;
❥ да подхраните връзката си със своя потенциал (вашите същностни качества като интелигентност, радост, сила, любов, доверие, творчество, ценност и др.)
❥ да направите стъпки към постигане на по-дълбока свързаност със себе си
❥ да постигнете повече осъзнатост за собствените нужди и подходящи начини, чрез които да се погрижите за тях
❥ да подобрите важни взаимоотношения в живота си…

Осъществявам този лечебен процес веднъж годишно. Участието се осъществява след предварително обявена дата, място на провеждане и записване в посочените срокове, както и по покана от различни места страната (консултативни центрове, центрове за личностно развитие и др.). Информация за предстоящи Събития можете да следите в Раздел СЪБИТИЯ.