Към момента имам професионален опит в следните области:

 • Индивидуално и семейно консултиране. Психотерапия.
 • Консултиране на Консултативна телефонна линия за подкрепа на жени и деца, преживели насилие. 
 • Онлайн консултиране.
 • Автор и водещ на Онлайн програми за себепознание и личностно развитие.
 • Водещ на разнообразни семинари за себепознание и личностно развитие, сред които най-популярни са поредицата семинари, посветени на жените “СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ” (от 2010 г. до днес)
 • Водещ на разнообразни групи за медитация и релаксация 
 • Водещ на терапевтични групи с метода Семейни констелации
 • Водещ на терапевтични групи за трансформиране на преживявания от детството
 • Водещ на семинари и тренинги за родители:
  • водещ на свои авторски семинари и тренинги за родители
  • участвала като водещ на Работилница за родители “Да пораснем заедно” по програма Ранно детско развитие на УНИЦЕФ – България (програмата включва цикъл от 12 семинарни срещи с родителите, посветени на различни теми и аспекти от родителството)
  • дългогодишно участие като лектор към училище за родители: “С 9 месеца” на училище” – инициатива на списание “9 месеца” 
 • Участие като автор на статии за няколко електронни издания в страната
 • Участие към авторски екип на „Дневник първата годинка” – книга за родители, изд. Creative House Media Ltd., 2011 г., София
 • Участник в проектът на Кристина Митева “Един от нас споделя” 
 • Автор на малка електронна книга „Трансформирай кризата във възможност” – кратък пътеводител за подкрепа на жени в развод, юни, 2015 г.
 • Над 5 годишен опит в Неправителствени организации (НПО), работещи в сферата на социална работа и социални услуги за деца, семейства и общности (Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие; Комплекс за социални услуги за деца и семейства и др.) – чрез директна социална и консултативна работа и мениджърски опит с сфера
 • Участвала като обучител по различни превантивни програми и специализирани обучения за професионалисти в страната – педагози, социални работници, психолози и др.
 • Провеждане на индивидуални и групови супервизии по социален случай и екипни супервизии на специалисти, работещи в сферата на социални услуги за деца и семейства;
 • Фасилитиране на групи за интервизия на специалисти, работещи в сферата на социални услуги за деца и семейства
 • Фасилитиране на кръгли маси по значими социални и здравни теми теми
 • Участвала в организирането и провеждането на практикуми на студенти по социална работа към Тракийски университет, гр. Стара Загора – в областта на социални услуги в общността
 • Участие в подбор, обучение и управление на екипи в сфера на приложна социална работа и социални услуги
 • Участие в изграждане и развиване на Центрове за социални и консултативни услуги за деца и семейства в общността.
 • Участие в разработване, управление, мониторинг и оценка на социални и здравно-образователни проекти
 • Участие в провеждане на застъпнически кампании за граждански права
 • Участие в изготвяне на информационни материали и анализи по обществено значими проблеми: част от авторски екип на национално изследване: “ИМА ЛИ РОДИТЕЛСКИ АКТИВИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ?” – по проект на Ноу-хау център към Нов български университет), 2022 г.
 • Почти 5 годишен опит в сферата на детското здравеопазване