Бих определила себе си като “търсач” – обичам да пътувам, но най-много обичам да пътешествам в дебрите на вътрешния ни свят… Обичам да изучавам различни системи за себепознание, както и с лекота откривам взаимовръзките между всички тях, което ми помага да обогатявам себе си и разбиранията си, с отвореност към важните нюанси.

Житейските предизвикателства, както и моите лични, професионални и духовни вътрешни стремежи ме поведоха по дълъг път на търсене, експериментиране, изследване, учене и преминаване през редица от т.нар. помагащи професии в областта на детското здравеопазване, социална работа и мениджмънт в сферата на социалните услуги за деца и семейства… Всичко това ме обогати изключително много.

Така пътя на моето житейско “пътуване” ме срещна с Психотерапията – първоначално като отговор на нуждата ми от себепознание и личностно израстване, а след дълго обучение и като призвание, чрез което да подкрепям и други хора в процеса на тяхното “себепреоткриване”.

Преминала съм обучителна програма по Фамилна психотерапия (през периода 2007-2014 г.) към ПИСЕЛ с обучители Румен Георгиев и Женя Георгиева и 4 годишен период на обучение в работа с метода Семейни констелации, с основен водещ Румен Янкулов и екип международно утвърдени и признати терапевти (Свагито Лийбермайстер, Тарика Глубин, Багат Зайлхофер). Асистирала съм в Обучителен тренинг за водещи по метода Семейни констелации към същата Школа през периода 2014-2017. Редовно надграждам своите знания и умения чрез участие в допълнителни специализирани обучения, семинари и конференции в областта на социално-психологическата работа и психотерапия, както и чрез участие в групи за личностно и духовно развитие. 

В житейския си път всички ние преминаваме през различни периоди на трудности, промени, загуби, спадове и възходи… Всички понякога имаме нужда от “пътни знаци”, които да ни помагат, особено в трудни моменти.

ВЯРВАМ, че за да се чувстваме в хармония със себе си, да създаваме удовлетворяващи взаимоотношения с другите и да осъществяваме своите цели и мечти е нужно да започнем с най-важното пътуване: пътуване към по-добро себепознаване и развиване на по-дълбока и топла връзката със самия себе си. Там са нашите отговори и „пътни знаци”, нашия вътрешен компас и навигатор. Отговорите са в нас. Нужно е да се осмелим да “разчистим килера” от не излекуваните си рани, да се свържем с ценни ресурси за себе си и със своя вътрешен потенциал, за да присъстваме в живота си по най-добрия възможен за нас начин… Това е път, който е трудно да извървим сами. Наличието на подкрепяща среда от съмишленици и хора с нашите копнежи и търсения, както и професионалната подкрепа на консултант (психотерапевт), който да ни навигира в този процес –  могат да бъдат безценен помощник и източник на вдъхновение…


МЕТОДЪТ, който използвам в своята работа е КОМПИЛАТИВЕН и въплъщава дългогодишните ми обучения в сфера на медицина, социална работа и психотерапия, моя личен житейски опит и преминаване през личен задълбочен процес на себеопознаване, както и опитът ми в работа с много и различни хора. Това ми помогна да видя много взаимовръзки и да развия едно по-цялостно разбиране, че всичко, което се случва като процеси в нас самите и в живота ни е следствие на много фактори. Именно поради това ПОДХОДЪТ МИ Е ИНДИВИДУАЛЕН – в основата си е системно и холистично ориентиран, базиран на фамилна психотерапия и семейни констелации, но включва елементи и от други психотерапевтични методи (когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, психодрама, арт-терапия, първична терапия, енергийна психология, работа с тялото и др). В работата си също включвам различни медитативни практики (релаксации, медитативни визуализации, активни медитации), с които имам богат личен опит. Наблюденията ми потвърждават дълбочината в работата, която дава умелото съчетание на откритията на съвременната психотерапия и мъдростта от древните източни знания за човека. В моята практика стъпвам и на дарбата си да създавам сигурна и подкрепяща среда, на своята сензитивност и интуиция, на умението да вдъхновявам и откривам привидно “невидимите” житейски уроци, ресурси и възможности зад трудните ситуации и житейски предизвикателства.

Имам богат ОПИТ в индивидуално и семейно консултиране, семинари и тренинги за подкрепа на родители, групи за личностно развитие (най-популярни сред които е поредицата „СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ” – стартирала от 2010 г и до днес), тренинги за развиване на екипи, обучения на специалисти в областта на психо-социалната работа, редовно водя терапевтични групи с метода Семейни констелации и групи за работа с преживявания от детството.

Има много начини и много пътища, чрез които да опознаваме, преоткриваме и развиваме себе си. Аз чувствам като свое призвание това да споделям своите знания и опит, чрез което да вдъхновявам  и подкрепям други хора да преоткрият възможностите във всяка трудна ситуация по пътя на техния житейски лабиринт, така, че да преминават през предизвикателствата по начин, който да ги обогати и да позволи да разгърнат своята уникална същност, за да преживяват повече пълнота, автентичност, удовлетворение и радост в Живота си и във взаимоотношенията си. Ако това съответства на вашето търсене – ще се радвам да се намерим.

Ако сте мотивирани да направите реални промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате някоя от Програмите, които осъществявам – индивидуални и семейни консултации, групови програми.

Споделено от мен пред социалния проект “Тя…” (интервю)