(Моля, преди да запазите своя час за консултативна сесия – да се запознаете с параметрите на този тип консултации и с условията за прием описани по-долу)

Сесиите с мен ви предоставят възможност в пространство на емпатия и подкрепа, и чрез полезна информация и практически (преживелищни) подходи за себеизследване да погледнете през различни перспективи към себе си и важни за вас теми (трудности). Това ще ви помогне с вашето собствено темпо да достигнете до нужните за вас отговори и подходящите стъпки към промяна.

Онлайн сесиите се осъществяват чрез месинджър, вайбър или скайп, а сесиите в лична среща – към момента само в Студиото ми в Стара Загора, Студио Light – място за среща със себе си. Срещите се осъществяват с договаряне на конфиденциалност (поверителност на работата ни). По време на онлайн консултативна сесия е необходимо да сте сами, на спокойно и тихо място, с добър интернет.

Продължителността на една консултативна сесия е около час и половина (90 мин.).

Теми, по които мога да бъда полезна, най-общо:

 • житейски кризи (развод, смяна на работа, раздяла, загуба на близък човек и други)
 • трудности от личностен характер – усещане за неудовлетвореност, тревожност, депресия, паник-атаки повтарящи се неуспехи и други.
 • трудности в различни взаимоотношения и житейски роли (партньорски отношения, отношения родители -деца и др.)
 • трудности при вземане на важни за вас решения
 • успех и професионална реализация и други

Методът, който използвам в работата си е компилативен, като съчетавам различни психотерапевтични методи (фамилна психотерапия и семейни констелации, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, психодрама, арт-терапия, първична терапия и работа с детски травми, техники от енергийна психология, работа с тялото) и медитативни практики. В моята практика стъпвам и на дарбата си да създавам сигурна и подкрепяща среда, на своята сензитивност и интуиция, на умението да вдъхновявам и откривам невидимите „житейски уроци“, ресурси и възможности зад трудните ситуации и житейски предизвикателства.

Подходът ми в работата с всеки е индивидуален, холистично и ресурсно ориентиран, и въплъщава дългогодишните ми обучения в сфера на медицина, социална работа и психотерапия, моя личен житейски опит и преминаване през личен задълбочен процес на себеопознаване, и опитът ми в работа с много и различни хора.

В рамките на първата сесия е възможно да получите повече яснота, насоки и ефективни практически начини, с които да подкрепите себе си в ежедневието си, за да направите своите първи стъпки към желаната промяна, както и да бъде установена посоката, в която би било полезно да работите по-задълбочено.

Резултатите от процеса на съвместната ни работа са индивидуални и зависят от множество фактори. От съществено значение са вашата готовност и мотивация да експериментирате и израствате, ангажираността ви в ежедневието, търпението и постоянството, които влагате.

Съществува възможност за надграждане на започнатото в първата сесия, чрез по-системна работа в поредица от регулярни сесии (при нужда и желание). Броя на сесиите и честотата на провеждането им са индивидуално договорени. Желателно е в началото честотата на сесиите да бъде поне веднъж седмично, като постепенно в процеса на работа честотата им се разрежда.

Важно е да се има предвид, че ПРОМЯНАТА Е ПРОЦЕС, а не еднократен акт и е съпроводена с моменти на дискомфорт, както във всеки друг лечебен процес.

Наличието на определени трудности в живота ни обикновено е следствие от комбинация на множество причини и съответно ефективното им преодоляване изисква време и по-продължителна и комплексна работа, съобразена с вашето индивидуално темпо и готовност да навлезете в процеса на себеизследване.

При мотивация за по-задълбочена съвместна работа чрез поредица от регулярни консултативни сесии, работата с мен може да ви помогне да постигнете (най-общо):

 • по-добро разбиране за вашата конкретна житейска ситуация – причини, ограничения (лимити) и възможности за промяна;
 • преосмисляне на събития, повтарящи се модели на поведение и взаимоотношения, ситуации и преживявания;
 • откриване на алтернативи и нови ефективни начини за преодоляване на трудностите, които към момента срещате в живота си;
 • по-високо ниво на себепознание и разбиране на себе си и другите, автентично себеизразяване и себеотстояване;
 • повишаване на вашата увереност по отношение собствените възможности, чрез опознаване и развиване на вашия личностен потенциал;
 • по-добро разбиране на собствените емоции, тяхната функция и развиване на умения за изразяването им по подходящ начин;
 • обогатяване на модели за по-ефективни общуване и взаимоотношения с другите (родители, партньор, деца и други);
 • постигане на повече удовлетворение и по-високо качество на живот…

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ:

 • Записването за консултативна сесия се осъществява предварително минимум 3-5 дни по-рано по телефона, за да намерим максимално удобен за вас и за мен ден и час.
 • Заплащането се осъществява предварително (по банков път), чрез което си гарантирате запазване на часа.
 • При закъснение за договорения час – продължителността на консултативната сесия не се удължава до обичайните 90 минути.
 • Записването на час за консултация е поемане на АНГАЖИМЕНТ (отговорност) от ваша страна и от моя страна. При неявявне (без предварително информиране) в уговорения час – сумата не се възстановява.

Моля не си записвайте час за консултация ако:

 • Смятате, че терапевта знае някаква „тайна и лесна рецепта“, която по магически начин ще внесе желаните резултати в живота ви.
 • Очаквате, че терапевта ще ви казва само приятни гледни точки и „удобни“ решения.
 • Мислите, че терапевта ще отнеме болката ви или ще поеме отговорност за нещо вместо вас.
 • Искате живота ви да се промени, но не сте готов да направите усилие и да промените нещо в начинът, по който функционирате (напр. като направите стъпки да излекувате нещо от миналото си и да експериментирате с нищо ново в настоящето си).
 • Очаквате, че ще оставите проблема си (партньора си, детето си), които терапевта ще ви върне “поправени“.