От личиния си опит на родител осъзнах, че родителството е безценен ДАР, но е носи със себе си и много предизвикателства и трудности, които са покана към нас да се обогатяваме и развиваме и в тази си житейска роля. Обмена с други родители и професионалната подкрепа могат да бъдат много полезен съюзник, за това през годините създадох и осъществявам различни групови формати за родители. Ползите са доказани във времето и опита, те най-общо са:

  • да получите подкрепа в защитена (конфиденциална) среда;
  • да преразгледате някои свои нагласи, разбирания и модели, свързани с родителството;
  • да се обогатите чрез нови знания и нови гледни точки за разнообразни теми, свързани с това: как да изградите и поддържате здравни отношения с вашето дете, как да разбирате по-добре неговите нуждите, как да му оказвате необходимата подкрепа, за да се развива и да расте, съобразно своите възрастови и индивидуални особености и да развива своя потенциал;
  • да зададете важни за вас въпроси относно родителството и да намерите различни идеи и отговори, относно актуални за вас трудности;
  • да съчетаете теоретични познания с практически умения, чрез личните преживявания, които различните практически упражнения  в групите ни дават;
  • да споделите и обмените опит с други родители и много други ползи… 

Участието се осъществява след предварително обявена тема, дата и място за предстоящо събитие и записване в посочените срокове, както и по покана от различни места в Стара Загора и страната (училища, детски градини, детски ясли, консултативни центрове, центрове за личностно развитие и др.). Информация за предстоящи събития можете да следите в Раздел СЪБИТИЯ  в този сайт.