Семейни констелации e съвременен, изключително мощен и ефективен терапевтичен метод, създаден от немският психолог и психотерапевт Берт Хелингер. 

Думата „семейни” е свързана с факта, че всеки един от нас е дошъл в този свят чрез своите родители т.е. има семейство от което е произлязъл и с което, както ни показва този метод, е много тясно свързан (често много повече отколкото си мислим или отколкото понякога ни се иска).

Терминът „констелации” (от латински constellatio озн.”съзвездие”)  се свързва с диспозицията на небесните тела и тяхната произтичаща от правилата на слънчевите системи взаимна зависимост. Сходството със семейните системи е несъмнено – всеки един от нас има точно определено място в семейната система, към която принадлежи.

 

Всеки от нас е роден в семейство и е част от една по-голяма семейна система. Тази система е нашите „корени”, даващи сила, ресурс, подкрепа. В следствие на богатия си и дългогодишен опит с множество хора, семейства и групи Берт Хелингер установява, че хармоничното функциониране на семейната система и това на всеки от нейните членове е свързано с три основни принципа*, които той нарича “закони на  любовта”: принцип за принадлежността, принцип за реда и принцип за баланса. 

Всяка семейна система има своя история, включваща много събития, част от които са травмиращи, болезнени и водещи до  неосъзнато нарушаване на т. нар. от Берт Хелингер “закони на любовта”. Това води до дисбаланс, повлияващ не само в живота на тези, на които са се случили, а по несъзнателен начин в живота и на по-късно дошлите членове на тази система (често като нежелан поведенчески симптом, болестно състояние, емоционална натовареност, проблеми в различни взаимоотношения и връзки, загуба на материални блага, професионална реализация и др.). Често начинът, по който ние „помним” тежките съдби на предшествениците си е като несъзнателно повтаряме съдбите им от лоялност към тях. Това е феноменът на така наречената от Берт Хелингер – „сляпа любов“. 

Чрез метода Семейни констелации можем да изследваме причините за различни житейски ситуации в живота ни (трудности), като търсим причините отвъд нашата лична история и обстоятелства, а в един по-широк контекст, по-голямата картина – нашата семейна система, включваща много генерации назад преди нас.

Работата със Семейните констелации се осъществява предимно в група. Начинът, по който се изследва и „осветлява“ скритата семейна динамика на клиента е като той пресъздаде своята семейна система с помощта на други участници от групата. В този процес, водещия (терапевта) използват различни интервенции, които биха довели до по-голяма яснота, осъзнатост, придвижване към по-хармонично функциониране и подкрепа за клиента.

Съществуват алтернативи форми за работа с този метод в рамките на индивидуални сесии, като се използват различни предмети (фигурки, възглавници, листове хартия, столове и др.) за онагледяване на процеса или чрез водена визуализация (наподобяваща водена медитация). 

  • трудности в отношения деца-родители
  • любов, партньорски отношения или трудности в създаването (поддържането) на удовлетворяващи такива
  • здравословни проблеми (наши или при децата ни)
  • трудности от личностен характер (тревога, обърканост, страх, повтарящи се неуспехи, неудовлетвореност, депресия, различни видове зависимости, репродуктивни проблеми, неоснователните и системно присъстващи в живота ни чувства на страх, вина, гняв, негодувание, незаслужаване и др.)
  • чести финансови проблеми
  • успех, работни отношения и професионална реализация
  • взимане на важни решения и други…

С участието си в тези събития получавате възможност в „защитена” и добронамерена среда:

ღ да подхраните връзката със самите себе си
ღ да откриете неподозирани взаимовръзки и да постигнете повече яснота относно актуални предизвикателства (теми), които имате
ღ да намерите нови алтернативи (решения), които да подкрепят процеса на градивна промяна в живота ви
ღ да осъзнаете и се освободите от родови „заплитания“ и тежести, които по несъзнателен начин управляват живота ви
ღ да получите по-широка гледна точка за партньорските си отношения
ღ да намерите своята „подходяща позиция” в ролята ви на родител
ღ да получите сила и ресурси, идващи от здравословен начин на свързване с корените ви (вашите предци)
ღ да постигнете усещане за повече свързаност с Живота…

Решенията, откриващи се чрез тази дълбоко-терапевтична работа носят дълбока релаксация, идваща от възвръщането на естествения баланс в цялата система, както и се създават предпоставки за повече успех, лекота, радост, любов, изобилие и здраве в живота ни и този на децата ни.

В работата с метода Семейни констелации ФАКТИТЕ от историята на нашата семейна система са от изключителна важност (какво се е случило?  какво се случва?)

Ето част от значими травматични събития, които е добре да имаме предвид – за рода на майка ви, така, за рода на баща ви и в настоящото ви семейство имало ли е:
• Ранна смърт: Някой е починал на възраст, по-ранна от 25 години. Някой е останал без родители преди 25-годишна възраст, мъртвородените деца, смърт при раждане.
• Самоубийства или опити за самоубийства?
• Престъпления, най-вече убийства?
• Някой бил ли е измамен, например с наследство?
• Тежка съдба или злополуки?
• Някой бил ли е заклеймен или отлъчен от семейството?
• Деца, които са били изоставени?  Осиновяване?
• Участие във война, преживявания на фронта?
• Тежки болести или инвалидности? Умствени заболявания?
• Наркомании и други пристрастявания?
• Физическо и сексуално насилие?
• Родители от две националности? Емигранти? Преселения по време на война?
• Имало ли е предишни важни връзки на родителите? (брачни партньори, годеници) Паралелни връзки?

Методът намира все по-широко приложение и работа с лични травматични преживявания, чрез така наречените Травма констелации. Също в сферата на бизнеса – Организационни (бизнес) констелации са много ефективен метод за изваждане на повърхността на скритите причини за нарушения в организационната структура и процеси. Методът може да бъде много добро допълнение към традиционния набор от организационни и бизнес консултантски услуги при намирането на добри решения екипи и компании.

Участието в групи със Семейни констелации се осъществява след предварително обявена дата, място на провеждане и записване в посочените срокове, както и по покана от различни места страната (консултативни центрове, центрове за личностно развитие и др.). Информация за предстоящи Събития можете да следите в Раздел СЪБИТИЯ в този сайт.

* Още по темата – можете да научите от интервю с мен за Mammi.bg