Защо осъществявам групи за жени? – малко предистория: 

През годините съм работила, както с жени, претърпели тежки травми (насилие, трафик), така и с жени, които очакват или отглеждат своите деца и участват в групи за бъдещи и настоящи родители. Опитът ми от срещите с всяка от тях, но и моя личен опит ми даде разбирането, че всички ние понякога се нуждаем от подкрепа, за да преминаваме успешно през различните етапи от своя живот. Начинът, по който това ще се случи е силно повлияващ израстването ни като жени, както и в опознаването и развиването на различни аспекти в нашата многопластова женска природа и същност.

Също така осъзнах, че като жени, ние имаме нужда от време лично за себе си, грижа за вътрешния ни свят, както и свързване, общуване и обмен с други жени. Забелязах, че когато се съберат повече жени в обмен и споделяне се появява специфичен вид свързаност и много мощна и лечебна енергия, която е изключително подхранваща и подкрепяща нашата увереност и сила. Така в началото на 2010 г. се роди и идеята ми за поредица от семинари “СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ”.  Изхождайки от идеята, че себепознанието е процес и преживяването е най-ценния опит за учене, проведох първия семинар за жени, а в последствие идеите ми ставаха все повече и повече – а с тях и реализираните разнообразни семинари (на различни теми и с различна продължителност)…  и така и до днес. 

Семинарите от поредица “СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ” са с различна форма (онлайн, живи срещи), на различни и важни за всички нас житейски теми, имат различна продължителност и в тях съчетавам разнообразни и ефективни психологически (психотерапевтични) подходи с медитативни практики.

Ползите от участието в женските кръгове, които осъществявам най-общо са:

  • излизане от рутината и презареждане 
  • освобождаване от натрупания в ежедневието стрес
  • обогатяване с нови знания и преживявания
  • себеизследване – по-дълбоко опознаване на себе си и подхранване на връзката със себе си и своя вътрешен свят (емоции,  нужди)
  • обмен на опит и идеи чрез “оглеждане” на себе си при взаимодействието с други жени
  • преоткриване и развиване на различни аспекти от вашата женска същност и сила
  • развиване на личностния потенциал
  • стимулиране и развиване на творческия живот
  • постигане на повече вътрешна хармония, а от там и хармонизиране на взаимоотношенията със значимите други (родители, партньор, деца, приятели)
  • подкрепяща среда, създаване на нови приятелства и други

Участието в Събития “СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ” се осъществява след предварително обявена тема, дата и място на провеждане и записване в посочените срокове, както и по покана от различни места в Стара Загора и страната (консултативни центрове, центрове за личностно развитие и др.). Информация за предстоящи Събития можете да следите в Раздел СЪБИТИЯ в този сайт.

„Вярвам, че всяка жена има своя специална роля, която да изпълни по свой начин, но за да я осъществи, е нужно да я открие, да усети силата на своята истинска същност и цялостност” Динка Колева