You are currently viewing Онлайн консултирането – ограничения и предимства

Онлайн консултирането – ограничения и предимства

 

автор: Динка Колева, май 2012 г.


Все по-често към мен се обръщат клиенти с молба за получаване на различна информация по e-mail или онлайн консултиране, поради множество и различни причини. В динамичното време, в което живеем технологиите все повече навлизат в нашия живот. Онлайн консултирането е широко използвано в Европа и Америка, у нас също е често предпочитана форма за всякакъв вид консултации, включително психологически.

Какво представлява онлайн-консултирането?
Психо-социалното консултиране по интернет представлява общуване с консултант посредством e-mail, чат или видеоконференция. Най-общо казано онлайн консултирането съдържа внимателно изслушване (прочитане на вашето e-mail съобщение), емоционална подкрепа, предоставяне на информация, в случай, че се нуждаете от такава (информиране), обсъждане на различни алтернативи.
Някои ограничения
Едва ли бих могла да спомена всички ограничения на психологическото консултиране – онлайн, а и не това е целта на настоящата статия. По-скоро намерението ми е да представя синтезирана информация за същността, ограниченията и ползите на този вид консултатиране.
По този начин се надявам да бъда полезна на хората, които имат нужда от психологическа подкрепа – да преценят според своята индивидуална ситуация кой начин на консултиране е най-подходящ за тях в точно този конкретен момент.
Според мен е важно да се каже, че онлайн консултирането има своите ограничения, особенно в психо-емоционалната сфера. Личния контакт между клиента и консултанта (терапевта) не може да се замени напълно. В директната и системна психологическа и психотерапевтична работа протича по-специфичен и динамичен терапевтичен процес. При живия контакт консултантът получава информация и от невербалния контакт: поглед, мимика, език на тялото, дишане, движения на клиента, особености на неговото поведение. 
Директния контакт между клиент и консултант може да се определи като максимално ефективна форма за оказване на психологическа и психотерапевтична помощ, особено в случаи, при които е необходима продължителна работа за справяне с тежки травматични преживявания и загуби. Но, онлайн консултирането може да бъде първата крачка към една последваща и по-задълбочена работа (в случай на нужда от такава), както и да бъде напълно достатъчна и ефективна форма на подкрепа в случаи, при които на клиента е необходима информация и помощ при вземане на определени решения или просто има нужда от изслушване, поради липса на достатъчно подкрепяща среда (липса на достатъчно близки хора в настоящия момент). В този смисъл считам, че то не бива да бъде категорично отхвърляно като възможност, особено ако не са взети предвид специфичните особености в ситуацията на конкретния човек.
Някои ползи от онлайн консултирането
Считам, че в зависимост от конкретната ситуация, в която се намирате има различни алтернативи и форми на подкрепа, освен утвърдената директна консултативна и психотерапевтична работа с избран от вас специалист. Това, което мен лично ме мотивира да включа и Онлайн консултирането е, че още през 2004 г., чрез едногодишния ми опит като консултант на “Консултативна телефонна линия за подкрепа на жени и деца, претърпели насилие” имах възможност да се убедя в ползите и наличните предимства и на тази форма на подкрепа.
Ето някои предимства и ползи от онлайн консултирането:
Достъпност – независимо от това къде се намирате, вие можете да получите професионална подкрепа. Това е изключително полезно в случаите, при които в населеното място, където живеете е невъзможно да намерите консултант, а не можете да пътувате в настоящия момент, поради различни причини;
Анонимност – при онлайн консултирането можете да запазите напълно своята анонимност;
Удобно за вас място – по време на консултацията вие се намирате в позната и удобна за вас обстановка (напр. вашия дом);
Спешна подкрепа – онлайн консултирането може да бъде добра форма за подкрепа на хора в кризисни състояния, при които понякога е по-лесно и възможно да потърсят помощ чрез различни консултативни линии или онлайн консултиране.
Какво още е добре да знаете?

Потърсете квалифициран специалист и знайте, че:
-консултантът притежава специфични познания и умения, но незнае отговорите на всички въпроси;
-консултантът може да ви изслуша с внимание, но не може да ви даде готови решения на проблемите;
-консултантът може да ви помогне да откриете различни алтернативи, но решенията за вашия живот вземате вие.

*** 

Ако тази публикация Ви е харесала, моля споделете я, за да постигнете да бъдете повече хора, за които можете да полезна! Ако желаете да използвате тази публикация, моля, посочете автор и линк към нея! Ако сте мотивирани да направите промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате някоя от Програмите, които осъществявам. 

Leave a Reply