You are currently viewing Не е признак на слабост да потърсиш помощ

Не е признак на слабост да потърсиш помощ

Интервю за списание Работещо момиче  – 27.04.2011 г.
взел интервюто: Ваня Маринова: – списание Работещо момиче
 Здравей Диди, читателите на Работещо  момиче вече те познават от твоите статии, които сме публикували, но би ли се представила по-подробно?
Здравейте, казвам се Динка Колева и съм фамилен консултант. Работата ми е насочена към индивидуално и семейно консултиране, провеждам обучения на специалисти в областта на психо-социалната работа, развивам различни групови програми – семинари и тренинги за родители, обучения и тренинги за изграждане и развиване на екипи и не на последно място семинари от поредицата СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ.
Обичам професията и работата си. Вярвам, че, когато професията е следствие на осъзнат избор носи много удовлетворение.
Би ли ни обяснила с какво всъщност се занимава фамилния консултант, защото тази професия сякаш не е много популярна в България?
Фамилният консултант или психотерапевт са професии, които се придобиват чрез дългогодишно обучение, след вече завършена минимум бакалавърска степен в областта на някоя от помагащите професии /психология, медицина, социални дейности, педагогика/. Обучението включва теоретико-приложна подготовка и преминаване през лична психотерапия.
Фамилният консултант е специалист, който оказва помощ за справяне с конкретни жизнени трудности, предоставя подкрепа за възстановяване от травматични събития, както и подпомага процеса на себепознание и личностно развитие.
 
Българите склонни ли са да се възползват от услугите на специалист или предпочитат сами да се справят с житейските неволи?
Търсенето на професионална подкрепа е личен избор и зависи от конкретната ситуация. Нормално е при различни трудности хората да опитват да се справят сами и в част от случаите успяват. Не рядко на помощ идват близки и приятели. Това би могло да бъде много ценно и полезно. Наличието на среда от хора, които ни подкрепят е много важно за всеки от нас. Има обаче ситуации и периоди в живота, които хората трудно могат да преодолеят само с лични усилия или с подкрепа на своите близки. Тогава помощта от подходящ специалист би била много полезна.
Моите впечатления са, че все повече хора се насочват към специализирана помощ в трудни моменти от своя живот. Считам, че това не е признак за слабост, а показва едно зряло и отговорно отношение към самия себе си. Също така все повече са търсещите хора – хората, които се стремят към себепознание и себеразвитие и търсят различни начини да се „профилактират” т.е. четат, посещават различни семинари, тренинги, групови програми за личностно развитие.
Кога хората трябва да търсят подкрепа и да се обърнат към фамилен консултант и какво могат да очакват?
Психо-социалното консултиране е специфичен метод за помагане на хора, които се нуждаят от подкрепа по повод различни трудности и проблеми, свързани с преживяване на лични и семейни кризи, трудни житейски ситуации, тр
удности при вземане на решения или във взаимоотношенията с околните, усещане за неудовлетвореност и неуспешност и др.
В резултат на консултирането могат да бъдат постигнати много и различни резултати, като например: по-добро разбиране на трудностите и достигане до по-добро решение, подобряване на наличните умения и развиване на нови умения за справяне с трудни ситуации, изявяване на силните страни и ресурси, по-високо ниво на себепознание, повишена увереност по отношение на собствените възможности, развитие на личностния потенциал.
 
Ние и нашите читатели сме запознати, че организираш и провеждаш различни семинари СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ. Ще ни разкажеш ли как всъщност се роди идеята за тези семинари и как протичат?
Идеята за тези семинари е естествено следствие от досегашния ми професионален и житейски път. Работила съм както с жени, претърпели тежки травми /насилие, трафик/, така и с жени, които очакват или отглеждат своите деца и участват в групи за бъдещи и настоящи родители. Опитът ми ме научи, че личностното развитие и подкрепата са ни нужни и много ценни, за да растем, да се справяме с различните етапи в живота ни и да живеем пълноценно. Така през 2010 г. се роди и идеята ми за групови програми СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ. Имам много идеи в тази посока. Реализирах една малка част от тях, желанието ми е да осъществява още много и разнообразни програми специално за жени, защото съм убедена в ползата от тях. Аз самата също продължавам да се обучавам и развивам, посещавам различни семинари и тренинги.
Семинарите СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ са на различни теми и с различна продължителност. Те са интерактивни и са предимно по метода „учене чрез преживяване” т.е. в зависимост от темата включват различни упражнения, игри, дискусии, методи от арт-терапия, работа чрез приказки, проиграване на различни ситуации и др.
Целта на семинарите е да помагат на жените да научат повече за себе си – да разбират по-добре своите чувства и как да ги изразяват, да осъзнаят и развиват своите силни страни, да научат нови начини за преодоляване на стреса в своето ежедневие, да открият нови начини за справяне с различни трудности и постигане на своите цели, да подобрят своите отношения с другите.
Какъв съвет би дала на съвременната българска жена, която отдадена на семейството и работата си, може би е забравила за себе си?
На всички жени препоръчвам да полагат ежедневни грижи за своя духовен и емоционален живот, да стимулират и развиват творческия си потенциал. Важно е да отделят време специално за себе си – за почивка, за среща с приятели, за любимо занимание. Вярвам, че само, когато жената е в хармония със самата себе си може да бъде достатъчно добра майка, съпруга, както и да се чувства удовлетворена от своята работа.
Благодаря ти за този разговор.

И аз благодаря и се надявам да съм била полезна на вашите читатели.

*** 

Ако тази публикация Ви е харесала, моля споделете я, за да постигнете да бъдете повече хора, за които можете да полезна! Ако желаете да използвате тази публикация, моля, посочете автор и линк към нея! Ако сте мотивирани да направите промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате някоя от Програмите, които осъществявам. 

Leave a Reply