You are currently viewing Съвети за бъдещи снахи :)

Съвети за бъдещи снахи :)

автор: Динка Колева, статия за списание Работещо момиче,17.02.2011 г.
Взаимоотношенията между снахи и свекърви са една от най-обсъжданите и вечно актуални теми, и не без основание. Тези отношения могат да бъдат много различни и зависят от множество фактори.
Ето няколко полезни идеи, които биха ви помогнали в изграждането на по-удовлетворяващи отношения с майката на вашия любим:
Не  бъдете предубедени към вашата бъдеща или настояща свекърва, изхождайки от нагласите, че всички свекърви са ”лоши”. Може би е добре първо да я опознаете.
Подхождайте с уважение към жената, дала живот на вашия любим. Това не означава, че трябва задължително да проявявате единомислие по всички въпроси, но както за всички добри взаимоотношения и в тези, с майката на любимия е нужно да приемете човека срещу вас с всички негови различия.
Помнете, че имате право да изразявате своите чувства и мнения, но би било добре да не пренебрегвайте гледните точки и мненията на другите, когато са различни от вашите.
Не се опитвайте да настройвате своя партньор срещу неговата майка, в случаите, когато между вас и нея има разногласия или конфликт.
Каквито и промени да настъпват в отношенията им, през каквито и фази да преминават – тя е негова майка и винаги ще бъде част от живота му, независимо по какъв начин и под каква форма.
Обсъдете какви са взаимните ви очаквания.
Различията в очакванията са нещо съвсем естествено. Полезно е да бъдат изяснени, тъй като биха могли да провокират много „борби” между вас.
Договорете с партньора си определени граници и правила.
Така ще очертаете и регламентирате отношенията между вас самите като двойка, както и ще регулирате отношенията ви с вашите родители.
Това би могло да внесе известно напрежение и е труден период, както за вас, така и за родителите. Но – вашите правила и граници имат значение за обособяването ви като двойка и в голяма степен са определящи за взаимоотношенията, които ще изградите помежду си. Добре е границите между вас да не бъдат твърде строги (здраво затворени), както и да не са широко отворени (преплетени).
Добрите граници са тези, които не ограничават вашата автономност като двойка, но и да не нарушават привързаността (свързаността) и взаимната подкрепата с родителите.
Факторът време.

Изграждането на добри взаимоотношения между вас и майката на вашия партньор изисква време. Добрите взаимоотношения не са даденост, а се изграждат с много търпение, взаимно уважение и внимание.

*** 
Ако тази публикация Ви е харесала, моля споделете я, за да постигнете да бъдете повече хора, за които можете да полезна! Ако желаете да използвате тази публикация, моля, посочете автор и линк към нея! Ако сте мотивирани да направите промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате нещо от Програмите, които осъществявам. 

Leave a Reply