You are currently viewing ЗА ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО…

ЗА ПЪТЯТ КЪМ ЩАСТИЕТО…

кратки размисли и споделености по иначе обширната тема за ЩАСТИЕТО,
статия за www.gnezdoto.net,  Динка Колева, 2015 г.
Темата за щастието е една от важните теми, които вълнуват всеки човек… За щастието, както и за любовта, е изписано много, говори се много, но същевременно няма един общовалиден и изчерпателен отговор на въпроса: Какво е щастието?
Всеки има възможност да намери своя отговор на този въпрос, като предприеме своето лично пътуване по пътя на щастието. Този път понякога е дълъг, неравен и невинаги е лесен, всеки сам избира дали да тръгне по него. Понякога се нуждаем от външна подкрепа и насоки, за да правим верните за нас крачки. Ето няколко стъпки, които биха могли да ни подкрепят и насочат в пътуването, което вярвам, че си струва да предприемем…
Първата важна стъпка, която би било добре да направим, е да изясним за себе си какво е настоящото ни разбиране за щастие. Има няколко въпроса, с чиято помощ можем да постигнем това, а именно:
– Какво е щастието за мен в настоящия момент (период) от живота ми)?
– Кои са нещата, които ми помагат да съм щастлив (към момента)?
– Кои са нещата, които ме отдалечават от щастието (според това как го разбирам аз)?
Може би за някой разбирането за щастие се свежда до успехите, които е постигнал; друг отъждествява щастието основно с удоволствието и моментното състояние на радост, които изпитва от различни дейности и в различни преживявания; трети свързва щастието основно с любовта, която получава от другите; основен акцент в разбирането за щастие за друг са може би неговите придобивки; а за друг отсъствието на болка е вече състояние на щастие…
Макар различни, общото между всички тези разбирания е, че според всяко едно от тях щастието зависи предимно от външни обстоятелства. А така ли е всъщност?
Нашето щастие може да се повлияе от всички тези обстоятелства, но не зависи изцяло и единствено само от тях. И тук е моментът, в който всеки сам за себе си избира дали всички тези отговори са достатъчни за него, или копнее да продължи напред в своето пътуване, а то ни отвежда към:
Втората важна стъпка, която би могла да ни помогне в нашите търсения, е да си позволим да “чуем” и други гледни точки за щастието, както и да дадем пространство в себе си да разширим своите досегашни представи за щастие…, което от своя страна ни отвежда към други дълбочини и важни въпроси:
– Защо съм тук?
– Какъв е смисълът на моето съществуване?
– За какво мечтая?
– Как да се чувствам в повече хармония със себе си?
Именно отговорите на тези и много други въпроси могат да ни отведат до онова разбиране за щастието, отвъд нашите ограничаващи вярвания и представи, които сме изградили в себе си… Ако почувстваме, че искаме да продължим своето пътуване, може би е време за:
Третата важна стъпка, която ни повежда към дълбините на нашата дълбока същност – изворът на щастието, което извира отвътре, въпреки обстоятелствата. Тук ние можем: да се срещнем с нашата лична и семейна история и да се свържем със своята лична сила и устойчивост, да развием повече свързаност със себе си, да преживеем искрена благодарност и да се свържем със своите ресурси, да открием баланса, който ни е нужен, да поемем своята лична отговорност за изборите, които правим; да преживеем любовта към себе си; да се научим да взаимодействаме пълноценно с другите, чрез ценните умения да даваме и да получаваме…
Само ако извървим всички стъпки по подходящия за нас начин и с вярното за нас темпо бихме могли да го открием, него: Щастието, което не изключва важността на удоволствието, радостта, любовта, успешно реализираните мечти, не отрича моментите на трудности и кризи, но чрез което приемаме живота в неговата цялост… Защото пътят към щастието минава през пътя към себе си…

*** 

Ако тази публикация Ви е харесала, моля споделете я, за да постигнете да бъдете повече хора, за които можете да полезна! Ако желаете да използвате тази публикация, моля, посочете автор и линк към нея! Ако сте мотивирани да направите промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате някоя от Програмите, които осъществявам. 

 

Leave a Reply