You are currently viewing Ползите от семинарите за личностно развитие

Ползите от семинарите за личностно развитие

списание Палитра стил – PalitraStyle.com, интервю на Виолета Манолова с Динка Колева, октомври, 2014 


Динка Колева е фамилен консултант и социален педагог. През последните 10 години работи в областта на психо-социалната и психотерапевтичната работа. Притежава опит в индивидуално и семейно консултиране, семинари и тренинги за подкрепа на родители и групи за личностно развитие, тренинги за развиване на екипи, обучения на специалисти в областта на психо-социалната работа. PalitraStyle: Г-жо Колева, все повече хора се насочват към подкрепа от специалисти, когато са изправени пред различни трудности в своя живот. Запознати сме, че освен индивидуално консултиране, вие организирате и провеждате различни групови програми в гр. Стара Загора, бихте ли ни разказали малко повече за това?
Динка Колева: Здравейте, освен индивидуалната форма на подкрепа все повече хора проявяват интерес към участие в различни групови форми за себепознание и себеразвитие. Това са различни семинари, тренинги, групи за подкрепа и терапевтични групи, които могат да дадат много ценни преживявания, знания, опит и умения за всеки от участниците. Те биха могли да дадат възможност да получим и дадем емоционална подкрепа и защитена среда, в която да видим по-ясно себе си, чрез взаимодействието и общуването с другите. Много изследвания са установили, че груповите форми на подкрепа могат да бъдат също толкова полезни като индивидуалните консултации, понякога са дори по-ефективни. 
Груповите програми, които аз осъществявам до момента са насочени към подкрепа на родители, провеждам и групи за личностно развитие. Преди повече от 4 години  (през 2010 г.) започнах да провеждам поредица семинари, които нарекох СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ.

PalitraStyle: Как възникна идеята Ви за семинари, които са насочени специално към жените? Защо СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ? Какво всъщност представляват тези семинари и защо са полезни за участниците?
Динка Колева: Идеята ми за семинарите от поредицата СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ възникна много спонтанно, но бих казала, че като естествено следствие от моя професионален и личен опит. Стигнах до разбирането, че всички понякога се нуждаем от подкрепа, за да се справим успешно с различните обстоятелства в живота ни, независимо дали те са свързани с положителни събития, каквото е да станеш родител, с травматично преживяване или някаква загуба. Така създадох семинари СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ, за да споделям своя опит в едно специално създадено за жени пространство на споделяне и подкрепа. В групите за жени се появява специфичен вид свързаност и енергия. Тези групи носят ценен опит за всяка жена. Целта на семинарите най-общо казано е да осигурят подкрепа, насочена към по-добро себепознание, себеразвитие и постигане на повече осъзнатост и хармония. Семинарите не са теоритични и не протичат под формата на лекция, а са изградени въз основа на метода „учене чрез преживяване”. В групата всеки е ценен, защото притежава свой специфичен опит, който може да споделя с всички участници, както и да се учи от опита на другите.

PalitraStyle: Бихте ли споделили дали планирате в бъдеще нови програми за жени?
Динка Колева: Преди седмица проведох Есенно издание на практическия семинар СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ. Това беше последното за тази година издание на този полудневен семинар, но в края на месец октомври предстои нов семинар за жени, който в момента подготвям. Намерението ми е да надградя и разширя тази програма. Съвсем скоро, в края на месец октомври в Стара Загора предстои първия целодневен семинар от поредицата за жени, който нарекох „Обръщане към себе си”. Различното в него е, че цели да предостави възможност за по-голяма дълбочина на себеизследване и личностно развитие.

PalitraStyle: Можем ли да очакваме провеждането на семинари от Вашата поредица СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ и в други градове, освен в Стара Загора и как това може да се случи?
Динка Колева: До момента съм провеждала семинарите СПЕЦИАЛНО ЗА ЖЕНИ само в Стара Загора, но тъй като има интерес от различни места, планирам провеждането им и в други градове. За да се случи това е нужно да има хора, които имат желание да ми съдействат в организирането на семинарите.

PalitraStyle: Благодаря Ви за този разговор!
Динка Колева: И аз Ви благодаря за поканата.

*** 
Ако тази публикация Ви е харесала, моля споделете я, за да достигне до повече хора, за които може да бъде полезна! Ако желаете да използвате тази публикация, моля посочете линк към нея! Ако сте мотивирани да направите промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате някоя от Програмите, които осъществявам. Повече информация можете да намерите в моя сайт: https://familyconsultant.alle.bg

Leave a Reply