You are currently viewing Шестиците в училище и шестиците в живота

Шестиците в училище и шестиците в живота

автор: Динка Колева, статия за Списание ШАРЕНО, ноември, 2010 г., бр. 37
 
„На малкото дете бих дал крила, но бих го оставил само да се научи да лети.” 
Габриел Г. Маркес
 
Да станеш родител – това е едно най-вълнуващите и прекрасни неща, които можем да изживеем. Да си родител обаче е отговорност и предизвикателство. Всеки се стреми да бъде добър родител за своите деца и желае те израснат здрави, да бъдат успешни и щастливи. Едно от важните събития в живота на детето, а и в този на неговите родители, е тръгването на училище. Започва трескава подготовка. Цялото семейство се вълнува, всички преминават през много и различни емоции и очаквания…
Какво се случва, когато вече имаме ученик?
Настъпва съществена промяна за цялото семейство, породена от новите роли и отговорности. В училище детето получава по-голяма независимост, но има и повече задължения – да бъде точно, старателно, да спазва определени правила, да умее да се самообслужва. Нужно е време детето да се приспособи. За родителите също е необходимо време, за да могат да се адаптират към настъпилите промени. Трябва да приемат факта, че детето им е пораснало и е необходимо да насърчават неговата самостоятелност.
Общоприето е, че една от основните задачи на училищното образование е интелектуалното развитие на детето. Първите няколко години в училище влияят съществено върху представата на човека за себе си – като за компетентен и способен. Самооценката на детето е свързана освен със себеоценяването, също така и с оценката и мнението на другите за него. Много определяща роля за формирането и поддържането на реална и добра самооценка има отношението на родителите към детето. В желанието си да осигурят блестящо бъдеще за своето дете, някои родители изискват висок училищен успех. До тук всичко би било чудесно, но… стига да не е последвано от прекалено големи очаквания – да бъде отличникът на класа и гордостта на семейството. По принцип и в това няма нищо лошо, стига успехът на детето да не се превърне в самоцел, а самото то – в средство за осъществяване на нереализираните родителски амбиции.
Съществено влияние върху детето има и оценката на учителя. В тази връзка е нормално в известна степен то да приема себе си за успешно и значимо, когато има високи оценки и постижения в училище. Безспорно е и че придобитите знания разширяват неговия светоглед и съответно, неговото самочувствие и увереност.
Дали успехът в училище гарантира успех в живота?
Трудно би могло да се отговори кратко, еднозначно и категорично на този въпрос. Също така няма готови и общовалидни рецепти. Все пак, има някои важни неща, върху които си струва да помислите.
1. Важно е да отбележим, че основите на бъдещите успехи на детето в училище и реализацията му в живота като цяло, са положени през първите шест години. Не че следващите са без значение или окончателно и завинаги всичко е предрешено, но това е много определящ период от живота на детето – за емоционалното и интелектуалното му развитие. Установено е, че интелигентността на възрастния се определя в най-голяма степен от типа интелектуално стимулиране, което е получавал в детството си, също и от привързаността, която е изградил към значими за него възрастни – авторитети в детството му.
2. Доброто образование е важна предпоставка за успешността, но само по себе си не би могло да гарантира успех в живота. Да не забравяме, че живеем в изключително динамично време, характеризиращо се с бързо и често променяща се среда. Голяма част от информацията, усвоена в училище, след няколко години не е вече актуална. Ползата, която най-вече училището носи, не е в самите знания, а в развиването на мотивация и навици за усвояването им, както и в това, да помогне на детето да открие своите интереси и своите силни страни.
Какво е важно, за да пренесем успехите от училище – в живота?
Ето няколко важни фактори, които могат да помогнат бележникът с шестици на детето да се пренесе като модел за успехите му като възрастен:
Първото и най-важно нещо е детето да се чувства прието и обичано. То има нужда от подкрепа и ресурси, за да може да развие усещането за сигурност. Важно е да се отбележи, че безусловното приемане не означава задължително приемане и на неприемливо поведение от страна на детето. Важна е позитивната подкрепа, при която вниманието се насочва към нещата, които детето прави добре, а не само към грешките. Тази подкрепа е сигурна основа, чрез която детето чувства принаделжност и усеща закрила, както в своите успехи, така и в своите несполуки.
Вторият важен фактор е изграждането на положителна и реална самооценка т.е. детето да усеща необходимостта от своето присъствие и компетентост, да знае, че е значимо, да бъде насърчавано и подкрепяно в това да открие смисъл за своето съществуване. Смисълът е нещото, което дава някаква ориентация в живота и ни движи напред. Той е положителен поглед към бъдещето. Когато детето се сблъска с проблемна ситуация в живота, увереността и самочувствието му помагат да се справи и да приеме зряло неуспехите.
Третият фактор е наличието на социална компетентност, т.е. различни умения – това могат да са различни битови умения, умения за общуване, за вземане на решения, за креативно мислене, умение на детето да разпознава чувствата си, умение да ги назовава и изразява. Тези умения помагат на детето да се изправи пред появилите се проблеми и да знае как да ги разреши правилно. Това разбира се не означава, че единствено обучението в умения може да разреши всички проблеми, които детето среща и ще среща в своя живот.
Стига ми тази награда…
Основната задача на родителите е да подкрепят детето да се развива. Това означава да го възприемат като самостоятелна личност, различна от тях. Добре е то само да открие в каква посока иска да се развива. Всяко дете е единствено и уникално по рода си и заслужава да има възможността да остане такова и да направи своите избори.

Успехът спохожда хората, които вярват в себе си и имат вдъхновение, търпение и сила да осъществят мечтите си! Вашата награда, скъпи родители, ще бъде удовлетворението ви, че сте дали криле на своето дете.

*** 
Ако тази публикация Ви е харесала, моля споделете я, за да постигнете да бъдете повече хора, за които можете да полезна! Ако желаете да използвате тази публикация, моля, посочете автор и линк към нея! Ако сте мотивирани да направите промени в живота си, но имате нужда от подкрепа в този процес, бихте могли да опитате нещо от Програмите, които осъществявам. 

Leave a Reply